Nano-electronics [Romanian]

0
82

Original in English by Horacio Dante Espinosa

Nano-electronice

Noi studiem dispozitive nanoelectronice la diferite niveluri de scări, de la dispositive pînă la chipuri, printr-o abordare computațională/experimentală. Instrumente de calcul includ modelarea multifizică. În partea experimentală, noi caracterizăm însuşi dispozitivele microscopice de electroni.

Electronica de generație următoare exploatează proprietățile îmbunătățite electrice și mecanice ale nanomaterialelor, cum ar fi nanofire, nanotuburi de carbon (CNT, de la eng. carbon nanotubes) și grafen pentru a atinge o performanță sporită, integrare și miniaturizarea dispozitivelor logice, senzori și actuatori. Cu toate acestea, multe dintre proprietățile acestor nanomateriale noi și dispozitivele sunt încă prost înțelese. În mod special, relațiile structură-prelucrare-performanță reprezintă o soluţie pentru dezvoltarea tehnologiilor cu adevărat negociabile, care trebuie să fie în continuare învestigate.

Grupul nostru efectuează cercetare la graniţa între ştiinţa materialelor, inginerie mecanică și electronică pentru a elucida proprietățile fundamentale ale acestor nanomateriale și pentru a le conecta la dezvoltarea de dispozitive pentru următoarea generație de electronică.

Dispozitivele logice pe bazate nanotuburi de carbon (Carbon-nanotube-based logic devices ) sunt studiate, atât experimental cît şi computaţional, explorînd spațiului de proiectare pentru a înțelege capacitățile lor mecanice, moduri de eșec și modalități pentru a le face mai robuste și mai sigarante. Eforturile noastre sau concetrat pe grafice fiabile ale comutatorilor bistabili pe bază de CNT pentru a demonstra fezabilitatea fabricării la nivel e scară a acestor dispozitive noi.

Proprietățile electromecanice ale nanofirelor semiconductoare sunt, de asemenea, o zonă principală de cercetare, in situ studii experimentale, precum și modelarea atomistă sunt utilizate pentru a înțelege legăturilor dintre deformarea mecanică și câmpurile electrice generate pentru a evalua mai bine rolul nanofirelor pe care acestea vor juca în următoarea generație electronicii, în lucrarea Proprietati electromecanice a nanofirelor, prin detectare și acționare.

O provocare suplimentară, cum ar fi de fabricație precisă și controlată și/sau plasarea acestor nanomateriale pentru a permite fabricarea masivă în paralel, este urmărită printr-o abordare de jos în sus folosind o tehnică de nanostructurare pe baza de AFM, Probe Nanofountain (NFP, de la eng. the Nanofountain Probe). Fabricarea folosind tehnici avansate de microfabricare, grafice de aceste sonde microfluidice sunt capabile pentru structurarea multor materiale aflate mai jos de scara nanometrica, cum ar fi catalizatori pentru CNT-creștere.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here