Stochastic-Process Limits: A Brief Description [Romanian]

0
82

Original in English by Ward Whitt

Limite procesului stohastic: o scurtă descriere

Această carte oferă o introducere în materialul greu grele înţeles a traficului limitei proceselor stochastice pentru diferite necesităţi, cu un accent special pe reducerea non-standartă și procesele de limită. În plus, pentru a limita procesele legate de mișcarea browniană, cartea discută procesele de limită referitoare la mişcarea stabilă lui Levy și mișcare browniană fracțională, care apar cu distribuții de probabilitate grea și dependență puternică.

Pentru început, primele patru capitole prezintă o introducere informală a limitelor proceselor stochastice. Aceste capitole transmit puterea unificatoare a limitelor proceselor stochastice, fără a se scufunda în detalii matematice. Simularea este folosită pentru a ajuta la construirea intuiţiei. De-a lungul conţinutului, cartea subliniază importanța aplicată, precum și matematica, ce stă la baza totului. Prin urmare, cartea ar trebui să apeleze la un public larg, inclusiv cercetători și doctoranzi în cercetarea operațiunilor, inginerie industrială, inginerie electrică, informatică, afaceri, economie și statistică, precum și specialiști în teoria probabilităților.

Citiţi capitolele selectate (selected chapters) disponibile aici pe Internet pentru a obține o imagine de ansamblu despre cartea. Priviţi Prefață şi Cuprins și pentru a obține o descriere mai detaliată. De asemenea, priviţi capitolele 1, 2 și 5 pentru a afla mai multe despre focalizarea introductivă. În capitolul 6 vorbim despre motivația pentru a considera limitarea proceselor stocastice cu căi de eșantionare discontinue. În capitolele 12 și 13 facem un studiu de spațiul D dotat cu topologie Skorohod (1956) M1. În aceste capitole mai mult teoretice, cartea se extinde și completează lucrarea seminală: A.V. Skorohod, Limit theorems for stochastic processes (Teoreme de limită pentru procese stocastice, Teoria probabilităților și aplicațiile sale) // Theory of Probability and its Applications 1 (1956) 261-290. Există, de asemenea, un supliment de Internet (Internet Supplement) a cărţii, disponibile online sau în format tipărit.

Aici sunt prezentate lucrari recente, strâns legate de tema cărţii:

  • + An Overview of Brownian and Non-Brownian FCLTs for Single-Server Queues (O vedere de ansamblu a facilităţilor non browniene și pentru interogări de un server) // Queueing Systems, vol. 36, anul 2000, paginile 39-70. [Publicat în PDF]
  • + Limits for Cumulative Input Processes to Queues (Limite pentru procese cumulative de intrare la interogări). // Probability in the Engineering and Information Sciences, vol. 14, 2000, paginile 123-150.[Publicat în PDF]
  • + The Reflection Map with Discontinuities (Harta de reflecție cu discontinuități). // Mathematics of Operations Research, vol.. 26, Nr. 3, 2001, paginile 447-484. [în PDF]

Aici sunt alte lucrări recente oarecum legate de carte:

  • + A Nonstationary Offered-Load Model for Packet Networks (Un model nestaționar de încărcare oferită pentru reţele de pachete) // Telecommunication Systemsvol. 13, numerele 3,4, martie-aprilie 2001, paginile 271-296 (cu Nicholas G. Duffield şi William A. Massey).[PDF][Publicat în PDF]
  • + Network Design and Control Using On-Off and Multi-Level Source Traffic Models with Heavy-Tailed Distributions(Proiectare de rețea și control utilizînd modele de trafic multistratificate cu distribuții grele) // Un capitolul în Self-Similar Network Traffic and Performance Evaluation, Kihong Park and Walter Willinger, Wiley, New York, anul 2000, paginile 421-445. (împreună cu Nicholas G. Duffield).[PDF]
  • The Impact of a Heavy-Tailed Service-Time Distribution Upon the M/GI/s Waiting-Time Distribution (Impactul de distribuţii de timp grele la Serviciul de distribuție M / GI / s în așteptare-Time Distribuție) // Queueing Systems, vol. 36, noiembrie 2000, paginile 71-87.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here